Bulgaria
European Union

Граждански Инициативи

„БОРСА НА ПРОЕКТИ И ИДЕИ”

Целта на този иновативен модел на Фондация Лале за сътрудничество между бизнеса и гражданските организации е да насърчи и улесни ефективната им съвместна работа. Борсите се организират изцяло на доброволни начала и с активното участие на много хора и организации от различни сектори - местна власт, нестопански и стопански сектор, медии и др. Ползите за участниците са разнообразни - нови партньори, достъп до нови ресурси и мрежи от контакти, възможност за достигане до нови потребители, добра репутация, участие в развитието на местната общност, обществено признание.

На 13 декември, 2011 г. се проведе Първата борса на проекти и идеи в Търговище. Тя завърши успешно за бизнеса и гражданския сектор. Бяха сключени много сделки, нито една за пари и същевременно всички останаха доволни.
Различни организации се споразумяха с бизнеса за съвместни дейности. Например, комплексът за психично здравни грижи в кв. Бряг сключи споразумение с „БКС – Търговище” за съвместна дейност по време на Търговищкия панаир за почистване на обитаемите площи в района на изложението. Търговищки фирми ще даряват техника, оборудване, материали и услуги за поддръжка на базите на НПО, а в замяна ще получат доброволческа подкрепа при провеждане на фирмени мероприятия.
Целта на борсата бе да насърчи и улесни ефективното сътрудничество между бизнеса и гражданските организации в Търговище като отчита интересите и възможностите и на двата сектора. На борсата участниците намериха възможности за сътрудничество като търсят и предлагат материали, услуги и доброволен труд.

На борсата има само едно правило – не се говори за пари и не се търсят пари!
Ползите за участниците в такава борса са разнообразни - нови партньори, достъп до нови ресурси и мрежи от контакти, възможност за достигане до нови потребители, добра репутация, участие в развитието на местната общност, обществено признание.

Втората борса в Търговище се проведе на 30 октомври, 2012 г. - вторник, от 17:30 часа, отново в ритуалната зала на ОНЧ „Напредък”. Ритуалната зала на ОНЧ "Напредък-1864".

Втората борса на проекти и идеи в Търговище завърши с 30 сключени сделки.

Събитието беше открито от кмета на Търговище д-р Красимир Мирев. „Подобни начинания и подобни усилия са задължителни, за да може - от една страна бизнесът и от друга - неправителствените организации, да намерят общата полза чрез решаване на общи идеи, а и двете страни имат вече опит в това", заяви градоначалникът.

„Има едно просто правило, което датира от хиляди години - че в трудни моменти е добре да си помагаме един на друг", каза Мария Петкова, директор на фондация "Лале". Тя подчерта, че на борсата няма да се говори за пари, а ще се обсъждат услугите, ресурсите и капацитетът, които двете страни могат взаимно да си предложат.

Моделът „Борса на проекти и идеи" е създаден и е много популярен в Холандия, където ежегодно се провеждат десетки борси. От 2007 година моделът се прилага с успех и в Германия, Австрия, Белгия и други европейски страни. Той е особено подходящ в период на икономическа криза, когато ресурсите са ограничени и ефективното им използване е от огромно значение.

НАГРАДИТЕ „ЗЛАТНА ЯБЪЛКА”

Национална мрежа за децата създаде наградите “Златна ябълка”, за да насърчи всички организации и отделни личности, които допринасят за живота и благосъстоянието на българските деца.

През 2013 г. наградата „Златна ябълка” бе присъдена на Многопрофилна болница за активно лечение гр. Търговище в категорията „Болница или болнично отделение”, в които отношението и грижата към децата са с мисъл за техните преживявания и в помощ и подкрепа за родителите. Един от аргументите за тази номинация бе подписаното на 19 февруари, 2013 година СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество. Като страни в това споразумение се включиха Регионална дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Социално подпомагане” /чрез представители и на Отдел „Закрила на детето”/ Търговище. Активна подкрепа оказаха и колегите от международната организация „Надежда и домове за децата”, както и екипа на сдружение „Еквилибриум” Русе. Предмет на споразумението е съгласуване на професионалните действия, знания, умения и ресурси на всички участници за развитието на доставката на социални услуги по превенция на изоставянето на деца в ранна възраст. Целта на сътрудничеството е да защити правото на детето да расте в семейна среда чрез развиване на услуги, базирани в общността за подкрепа на семейния тип грижа за децата в ранна възраст в област Търговище.

През 2011 г. Клубът на НСО номинира кмета на община Търговище д-р Красимир Мирев, който получи престижната награда на Национална мрежа за децата „ЗЛАТНА ЯБЪЛКА” като най-добър политик на местно ниво, работещ в полза на децата. Наградата бе връчена от министър Томислав Дончев.