Bulgaria
European Union

Дейности

Дейностите, които реализира Клубът на НСО са в няколко посоки:

  • Работа по проекти – до момента, в своята близо 15 годишна история Клубът е защитил и успешно реализирал над 40 проекта, част от които са описани в папка „Приключени проекти”. Преди 2007 г. работихме по предприсъединителните програми, а от 2009 г. до сега сме изпълнили успешно три проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Общата стойност на привлечените финансови средства от проекти само за последните три години е над 400 000 лева. До момента нямаме случай, в който да е спряно изпълнението на наш проект.
  • Дейности на Центъра за работа с доброволци – създаден е през 2003 г., а от 2005 г. е част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ Пловдив. До 2013 г. през Центъра са преминали над 200 младежи и девойки, предимно учащи, които ежегодно реализират по над 15 доброволчески инициативи.
  • В изпълнение на една от основните си цели – да подпомага създаването и функционирането на нестопански организации и граждански формирования в град Търговище и региона, съвместно с нашите членове инициираме разнообразни форми за включване на представителите на НПО и гражданите в дейности, свързани с изработването и изпълнението на местни и национални политики в различните сфери на обществено-политическия живот – форуми, дискусии, участие в обществени съвети, изработване на становища по актуални въпроси и т.н.;