Bulgaria
European Union

Екип

Членове на екипа:

Невена Маджарова, Изпълнителен директор

Димитър Димитров, счетоводител

Диана Якимова, експерт „Образователни дейности“

Цветелина Ганева, психолог, ръководител на Центъра за работа с доброволци

Камелия Ковачева, психолог, експерт „Социални дейности“ и PR

Тургай Ахмедов, медиатор Търговище

Сали Юмеров, медиатор Голямо Ново

Офисите на Клуба са отворени и работят всеки ден от 9,00 до 18,00 часа