Bulgaria
European Union

Ръководство

Членове на Управителния съвет:

Председател: Д-р Емилия Димитрова, Сдружение „Душевно равновесие“ Търговище

Диана Якимова, СИДУРО, Опака

Албена Недева, Общински читалищен съвет, Търговище

Емануела Емилова, Сдружение на психолозите, Търговище

Дорива Костадинова, Сдружение „Децата на Търговище“

Златка Иванова, Директор на Комплекс за психично здравни грижи в общността“ кв. Бряг

Д-р Апостол Апостолов, Фондация „Ботаника лайв“

УС провежда заседания всеки първи понеделник на месеца от 17,30 ч